Pocket Gamer Connects - en kort resumé

By Tomas Nordström

9 September 2016

Den här veckan arrangerades spelkonferensen Pocket Gamer 

Connects i Helsingfors, dit ledande aktörer från alla hörn av mobilspelsindustrin samlats för att utbyta kunskap ochutveckla samarbeten. Vi hade själva ett team på plats och det blev två intensiva dagar av spännande möten och intressanta föreläsningar. Konferensens upplägg med korta föreläsningar kombinerat med enskilda möten är ett utmärkt upplägg.

 

"Den verkliga utvecklingen av F2P-spel börjar vid launch"

Ett centralt ämne som diskuterades under konferensen var free-to-play-modellens inflytande på mobilspelsbranschen. Sedan introduktionen 2011 började intäkterna från mobilspel skjuta i höjden, och en avgörande skillnad mellan F2P och den traditionella betalningsmodellen är utvecklingsarbetet före och efter lauch. Traditionella spel släpps oftast som färdiga, medan utvecklingen av F2P-spel aldrig slutar vid en launch. Snarare är det början på en resa mot att utforma det bästa möjliga spelet. Den data som samlas in från användare används för att ständigt göra justeringar.

Inför global launch av World Hockey Manager planerar vi att släppa spelet på ett antal mindre begränsade marknader. Den data vi får ut av det ger oss förutsättningar att ytterligare förbättra spelet och efter den globala launchen fortsätter utvecklingsarbetet för att ta spelet till ännu högre höjder. På det sättet blir användarna själva delaktiga i utvecklingsarbetet.

Förutom föreläsningar hann vi även träffa representanter från Google Play, annonsnätverk samt publishers som bland annat kan hjälpa oss med spridning av spelet i mer komplexa marknader som exempelvis Asien. De möten och erfarenheter som vi samlade under konferensen ger oss ytterligare inspiration inför det fortsatta arbetet med World Hockey Manager.

 

Posted in Events, PG Connects